Lansering av SEGL 2017

Kjære alle sammen.

Hjertelig velkommen til lansering av SEGL 2017 søndag 19. november kl 14 i Mariagården! Vi har et innholdsrikt program med svært viktige temaer på dagsorden. Heidi Maria Lindekleiv, journalist i Vårt land, som skal lede årets SEGL-samtale, skriver at 2017-utgaven leverer «substansielle bidrag til debatten om menneskesyn/sorteringssamfunnet» og løfter frem redaktørenes forord som «ytterst lesverdig». Bodil Sødal fra Mariahuset og dr.theol. Ådne Njå samtaler om temaet «Sant menneske» – som også er årets hovedtema – ut fra sine erfaringer med psykisk utviklingshemmede. Jeg vil hevde at Henning Laugeruds myteknusing om reformasjonen i Norge også er substansiell.

BLA I ÅRETS SEGL!

LES MER OM NUMMERET HER!