Lovsangskveld

polsk eng

Lørdag den 23. november, på vigilien for Kristi Kongefest, arrangerte St Johannes menighet en felleskirkelig lovsangskveld der både pinseven-ner og prester og legfolk fra Den norske kirke deltok. Det ble kveld med lovsang, dåpspåmin-nelse med vievann, forbønn for de som ønsket og røkelse mot slutten av kvelden, altså en spennende «cross-over» mellom katolsk tradi-sjon og norsk karismatikk. Musikkansvarlig Lars Berg fra Filadelfia som selv spiller obo hadde med seg strykerkolleagaer fra Den Norske Opera, og sammen med bandet ble kir-kerommet i St Johannes fylt av vakre toner og sang. Prost Karen Onshuus holdt en kort tale, og p. Haavar løftet fram hvordan det å møtes i bønn på tvers av trostilhørighet skaper samhold i Kristus og gjør at vi ser hverandre bedre som brødre og søstre i Kristus.
I tillegg til lovsang ble det også flerstemte gre-gorianske toner, folketoner med nydelig stry-kerarrangement. Vietnamesiske kandidater fra Elisabethsøstrene på Nordstrand tydeliggjorde at lovsangen og lovprisningen av Gud finner mange forskjellige uttrykk.
Det er fint om St Johannes kan arrangere slike kvelder også i fremtiden. Det er en imøtekom-menhet som blir lagt merke til både i katolske kretser og i andre kirkesamfunn.
HAV_7399 HAV_7377

HAV_7314 HAV_7358