Velkommen til lanseringen av Frans av Assisis skrifter

St. Olav forlag har gleden av å utgi FRANS AV ASSISIs SKRIFTER på ny – i en revidert og modernisert utgave.

Redaktører er p. Hallvar Thomas Hole OFM og legfransiskaner Stein Morten Omre. Den nye boken lanseres i St. Hallvard kirke 3. oktober.

Starter med messe kl 18 og følges av foredrag av p. Hole og Omre i menighetssalen.