INVITASJON TIL FORVENTNINGSMØTE

Sted/tid: Bredvet kirke, 29. mai kl. 1800 (messe deretter møte)

MØTE er flyttet til Torsdag 30.Mai kl. 18:00

 

St. Johannes apostel og evangelist menighet er nå etablert i Groruddalen, og vi er velsignet som kan ta i bruk Bredtvet kirke. Det er et meningsfylt og viktig arbeid som venter oss alle i menigheten, og vi ønsker derfor å innkalle til det vi har kalt et forventningsmøte.

Her kan vi alle samles og legge fram våre tanker og visjoner for St. Johannes menighet, og sammen legger vi planer for hvordan vi kan nå våre mål. Dette er et åpent møte hvor alle er velkomne. Har du tanker om veien videre, ønsker du å gi av noe av deg selv? La oss samle kreftene og tenker høyt sammen!

VELKOMMEN!