Fremtidens pastorale arbeid-undersøkelse

Kjære alle sammen,

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.

Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende?

Alle troende kan bli med på å hjelpe oss med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen (link under).

Undersøkelsen er anonym.

Undersøkelse om fremtidens behov.


Svarfrist: 7. november 2017