VELKOMMEN TIL KATEKESE I ST. JOHANNES MENIGHET

I september startet katekesen – den katolske trosundervisningen – for barn og ungdom i St. Johannes menighet. Det kom 60 barn i 2. – 7. klasse og 20 ungdommer i 8. og 9. klasse første undervisningsdag for de respektive klasser. Det synes vi var en svært god start i en helt ny menighet. Stemningen var kjempegod rundt i alle klassene, ikke minst takket være de dyktige kateketene. Undervisningen tar utgangspunkt i «Retningslinjer for katekesen i Oslo Katolske Bispedømme». Det barna og de unge lærer er katolsk tro, som et supplement til det foreldrene gir dem av trosopplæring hjemme. Slik er katekesen et tillegg til det de lærer på skolen i Religion, livssyn og etikkfaget/RLE. Vi legger stor vekt på at barna og de unge skal bli kjent med andre katolikker på sin egen alder, og at de skal trives og ha et positivt forhold til Kirken og Messen.
Parallelt med katekese for barna i 2. – 7. klasse, er foreldrene invitert til foreldrekatekese – den 12. oktober. Etter felles bønn i kirkerommet kl. 10.00, går barna til klassene sine og foreldrene møtes til undervisning ledet av pater Phu. Katekesedagen avsluttes med feiring av messe kl. 13.00. Velkommen!

Hilsen Ingrid Paluska – katekesekoordinator.

Kateketene for de forskjellig klassetrinnene finner du her.