Det blir vietnamesisk messe søndag 22.september kl. 13

Det har dessverre oppstått en liten glipp hvor vietnamesisk messe 22.september kl.13 har blitt utelatt fra søndagsbladet.
Søndag 22.september er det vietnamesisk messe kl. 13 påfølgende med kirkekaffe.