Kirkebenker

photoSom tidligere kunngjort, er stolene i kirken bare en midlertidig løsning siden vi ikke enda har kirkebenker og knelebenker. Dette har vi tenkt å gjøre noe med. Det er allerede satt i sving;  kirkebenk/k n e l e b e n k / s k r i f t e s t o l /kormøbler-prosjektet. Vi er godt i gang og samarbeid med bispedømmets eiendomsavdeling for at dette kan realiseres. De stolene som vi sitter på per i dag er ikke egnet til bruke i liturgien, spesielt når de ikke har knelebenker.
Dette gjør at det er upraktisk. Forrige prosjekt ble meget vellykket da vi
innsamlet litt over 70.000 kr til liturgiske ustyr. Takket være menighetens sjenerøsitet og gavmildhet. Denne gangen vil vi nok en gang, etter kort tid, appellere til menigheten med en større prosjekt:

Innsamling til kirkemøbler.

 

Prosjektet inneholder: Kirkebenker og knelebenker til 500 personer, 1 skriftestol bakerst i kirkerommet og møbler oppe i koret (til prestene og ministrantene + koncelebrerende prester).
Prosjektet vil komme opp på ca. 360.000 kr eks mva og transport. starte innsamlingstiltak. Det første som vi ønsker å oppfordre folk til er å gi kirkebidrag gjennom bispedømmets avtalegiro ved
en fast sum som trekkes hver måned. Alt hjelper, om det bare er en liten sum fra hver familie, er dette en betydelig sum for menigheten. Skjema finner dere i våpenhuset. Ferdigfylt skjema kan sendes direkte til bispedømmet, eller leveres til menighetskontoret. Om du trenger hjelp å utfylle skjemaet, kontakt menighetskontoret. Vi hjelper deg å fylle ut.