Velkommen til diakonvielse lørdag 26. august

Den 26. august vil biskop Bernt Eidsvig ordinere Josef Ottersen og Paul Opata til diakoner. Dette er en stor fest for familie, venner og hele Kirken, som vi håper mange vil være med på!

Den høytidelige ordinasjonsmessen finner sted i St Johannes kl 12, og etterfølges av mottagelse med litt servering.
Litt senere møtes vi igjen i St Joseph kirke i Akersveien, for sakramentsandakt med takksigelse og lovsang kl 19.
Deretter er det mulig å fortsette feiringen i mer uformelle omgivelser.