You are currently viewing Refleksjon av Diakon Pham Cong Bang

Refleksjon av Diakon Pham Cong Bang

Refleksjon i fastetiden 

Prøvelsens ild styrker oss

Fastetiden er en tid hvor vi, om vi vil, kan utsette oss for prøvelser. Når vi gikk på skolen måtte vi holde ut å gå på skolen, ta imot undervisning og å gjøre lekser. Vi fikk prøver som testet vår kunnskap. Slik er det på en måte med forholdet til Gud også. Vi kaller det faste, fordi vi i en kort periode på 40 dager avstår fra noe slik at vi får testet vår karakterstyrke. Jeg og min familie for eksempel, spiser ikke noe slags kjøtt på de faste dager og unngår så mye sukker, hvetemel og karbohydrater som mulig. Foruten at det fungerer som en renselse for kroppen, så blir forholdet til Gud også tydeligere – og ved bønn og meditasjon klarner tankene etter hvert. Det gjelder å holde ut slik at vi får gleden av å fullføre og får kjenne på tilfredsstillelsen over fordypet og fornyet åndelig liv. Slik var det i Bibelen også.

La oss i denne fasten utfordre oss selv til å la oss oppdra av vår Himmelske Far, la oss bli styrket sammen i fastens lutring slik at vi sammen kan nå oppstandelsens glede påskemorgen, med vissheten og følelsen av å ha seiret over noe i eget liv. La oss følge Jesus eksempel.

-Diakon Pham Cong Bang