Invitasjon til utdeling av barnebibel

polsk eng Tiếng việt

St. Johannes apostel og evangelist menighet
har gleden å invitere alle som er 4 åri til høymesse søndag 07. desember kl. 11:00.

barnebibelUnder messen blir biblene velsignet før de deles
ut til barna. Barnets navn blir ropt opp i
kirken, slik at barna sammen med foreldrene
kan komme opp og motta bibelen som en
gave fra menigheten. For å få en fullstendig l
iste over alle 4 åringene som kommer til
utdelingen og messen, ber vi dere melde på
deres barn innen: søndag 30. november til:
E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontoret)
Det koster ingenting. Men om du ønsker å gi en
donasjon til menigheten, er vi takknemlig.
Legg konvolutten med donasjon i pengekassen
ved St. Johannes statuen som står i våpenrommet, eller til menighetens bankkonto:
3000.30.11859. Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen,
St. Johannes, Apostel og Evangelist menighet.
Bredtvetveien 12, 0950 Oslo