Viktig informasjon til neste års katekesebarn og ungdommer!

Kjære barn, unge, foreldre og foresatte!

Velkommen til ett nytt år med katekese her i St. Johannes menighet!

EN LITEN PÅMINNELSE: Da er årets katekese snart ved veiens ende, men vi må allerede planlegge neste års katekese. Derfor ønsker vi at du/dere registrer dere til katekeseundervisningen 2017/2018.

Alle barn som skal gå i katekesen må meldes på hvert år.

Dere kan gjøre det på papirform som ligger ved kirkeinngangen eller elektronisk ved å Klikk her

Her kan du se brosjyren for de forskjellige klassene:

9.klasse brosjyre for katekese

Vi gleder oss til et nytt år med mye lærdom om vår Herre, Jesus Kristus. Inntil da, ha en riktig god sommer!