Vi søker katekesekoordinator til vår menighet

Vi søker en ny medarbeider til vår lille stab i menigheten.

St. Johannes menighet i Oslo søker katekese­koordinator i 40% stilling.

En av menighetens største oppgaver er å bistå foreldre og foresatte med tros­formidling til deres barn og unge. Derfor tilbyr vi katekese­under­visning fra og med 2. klasse t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at troen kan styrkes og modnes i den enkelte. ca. 300 barn og unge går til katekese i menigheten på ulike språk. De som underviser er alle frivillige, men vi søker etter en som skal koordinere og tilrette­legge for undervisningen.

Vi ser etter en medarbeider med:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring med katekese.
 • Erfaring med barne-& ungdomsarbeid eller katekesearbeid.
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv.
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet.
 • Svært gode norsk- og engelskspråklig kunnskaper. Det er en fordel å kunne flere språk.
 • Erfaring med å jobbe med hjemmesider og sosiale medier.
 • Personlig egenhet vektlegges.
 • Politiattest må fremlegges.

 Arbeidsoppgavene vil bestå av:

 • Koordinering av alt katekesearbeid i menigheten.
 • Rekruttering og oppfølging av kateketer til den norskspråklige katekesen.
 • Veiledning- og informasjonsarbeid ovenfor foreldre/foresatte.
 • Tilrettelegge praktisk for katekese på ulike språk.
 • Drive hjemmesiden for katekesen.
 • Sørge for undervisningsmateriell.
 • Sette opp årsplan for undervisningen.
 • Ha katekese ved behov, også tilrettelagt for ulike grupper.
 • Samarbeide med barne- og ungdomsarbeideren om tilrettelegging og gjennomføring av katekesehelger.
 • Utføre kontorarbeid tilknyttet stillingen og menigheten.
 • Koordinering av søndagskolen (Ordets liturgi for barn).
 • Ansvar for skolebesøk og omvisning i kirken når det er behov.
 • Delta på stabsmøter.

Andre oppgaver kan tilkomme stillingen.

Vi kan tilby:

 • Spennende oppgaver og mulighet for å utgjøre en forskjell.
 • En selvstendig og utfordrende stilling.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger.

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og de andre ansatte på menighets­kontoret. En må være forberedt på å kunne ta på seg arbeids­­oppgaver utenfor eget ansvarsområde ved behov.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid utover 1 fast lørdag i måneden. Arbeidet følger i stor grad skoleåret, man må derfor være i stand til å kunne jobbe lengre dager i forbindelse med katekeseårets begynnelse og slutt.

Stillingen avlønnes etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring.

Tiltredelse 1. januar 2020.

Søknad sendes innen 15. november til St. Johannes menighet ved p. Tan Peter Duc Do, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo, eller på epost: oslo-st.johannes@katolsk.no. Aktuelle kandidater innkalles til intervju i november.