UTSATT KATEKESEUNDERVISNING FOR 4,5,6 OG 7 KLASSE

Kjære familier,

det er med stor skuffelse at vi nå har bestemt å utsette klasseromsundervisningen for 4, 5, 6 og 7 klasse frem til januar 2021. Dette er med bakgrunn i den økende smitten i Oslo. Det igjen medfører at vi får strengere tiltak og vi har ikke undervisningsrom som er tilpasset situasjonen. Vi skal prøve å få til et alternativt opplegg for de gjeldene klassene.

Mange hilsener fra alle kateketene.