You are currently viewing Vi søker en katekesekoordinator til vår menighet

Vi søker en katekesekoordinator til vår menighet

Hvem vil bli vår nye katekesekoordinator?

St. Johannes menighet i Oslo søker katekese­koordinator i 60% stilling.

En av menighetens største oppgaver er å bistå foreldre og foresatte med tros­formidling til deres barn og unge. Derfor tilbyr vi katekese­under­visning fra og med 2. klasse t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at troen kan styrkes og modnes i den enkelte. Menigheten har ca. 300 barn og unge som går i katekesen på ulike språk. De som underviser er alle frivillige, og den vi søker etter skal koordinere og tilrette­legge for undervisningen. Politiattest må fremlegges.

Søkere bør ha:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet.
 • Erfaring som barne-& ungdomsarbeider eller kateket.

Søkere må ha:

 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv.
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid.
 • Ryddig og nøyaktig fremferd.
 • Svært gode norsk- og engelskspråklig kunnskaper. Det er en fordel å kunne flere språk.
 • Erfaring med å jobbe med hjemmesider og sosiale medier.
 • Personlig egenhet vektlegges.

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

 • Koordinering og organisering av katekesearbeidet i menigheten.
 • Rekruttering og oppfølging av kateketer til den norskspråklige katekesen.
 • Veiledning- og informasjonsarbeid ovenfor foreldre/foresatte.
 • Tilrettelegge praktisk for katekesen på ulike språk.
 • Drifte hjemmesiden for katekesen.
 • Undervisning ved behov, også tilrettelagt for særskilte grupper.
 • Samarbeid med barne- og ungdomsarbeideren om tilrettelegging og gjennomføring av katekesehelger.
 • Kontorarbeid tilknyttet stillingen

 Vi kan tilby:

 • Spennende oppgaver og mulighet for å utgjøre en forskjell.
 • En selvstendig og utfordrende stilling.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger.

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og de andre ansatte på menighets­kontoret. En må være forberedt på å kunne ta på seg arbeids­­oppgaver utenfor eget ansvarsområde ved behov.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid utover 1 fast lørdag i måneden. Arbeidet følger i stor grad skoleåret, man må derfor være i stand til å kunne jobbe lengre dager i forbindelse med katekeseårets begynnelse og slutt.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon kontakt sogneprest p. Tan Peter Duc Do på telefon 977 26 003, eller epost Tan.Peter@katolsk.no.

Tiltredelse 1. januar 2022.

Søknad sendes innen 1. desember 2021 til St. Johannes menighet ved p. Tan Peter Duc Do, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo, eller på epost: Tan.Peter@katolsk.no.