Militærvalfart til Lourdes i Frankrike

Det har hvert år blitt arrangert militærvalfart siden ca. 1960, med varierende deltagelse.

I år pga økonomiske grunner så det ikke ut til å bli noe særlig ut av det.

Men nå har det likevel vist seg å være større interesse, både fra katolikker og ikke-katolikker, enn forutsatt.

Vær oppmerksom på at det er kort påmeldingsfrist (20. mars).

Forsvaret har et eget permisjonssystem, se side 6.

Egenandelen er nå generelt forhøyet med EURO 300,00, men katolikker kan søke NUK om å få denne dekket. Påmelding er å anse som søknad. (Derfor trenger man ikke å sende en egen søknad.)

Les mer her: Informasjons hefte