18.-25. JANUAR: BØNNEUKE FOR KRISTEN ENHET

18.– 25. januar markeres bønneuken for kristen enhet over hele verden.

Temaet for bønneuken for kristen enhet, 18. – 25. januar 2018, er «Herre, din høyre hånd er herlig i makt» (2 Mos 15,6). Det er et sitat fra Moses’ og isralittenes sang for Herren etter   Sivsjø-underet.

Hvert år feirer kristne over hele verden denne uka sammen. På Norges Kristne Råds nettsted fins materiale til bønneuka «og hele resten av året». I år ble utkastet til materialet laget av    kirker i Karibien.

Paven vil i år også delta i den økumeniske vesperen i Paulusbasilikaen i Roma og den finske økumeniske delegasjonen vil være tilstede i Roma.

 

  • I vår menighet vil vi markere dette i kveldsmessen kl. 18.00, tirsdag 23. januar.

 

Herre, audmykt ber vi
at kyrkjene rundt om i heile verda
ved din nåde kan verta ein reiskap for din fred,
og at namnet ditt må bli gjort heilag og æra
når folket ditt står saman som talsmenn og hjelparar for deg
med lækjedom og forsonande kjærleik mellom splitta folk.

Amen.