Velkommen til informasjonsmøte for St. Johannes menighet 21. januar

   Buổi họp thông tin ngày 21 tháng 1              SPOTKANIE INFORMACYJNE 21 STYCZNIA                INFORMATION MEETING 21 JANUARY                                                                 

INFORMASJONSMØTE 21. JANUAR 

Vi er inne i vårt 4. år som egen menighet og fasen som ny-etablert er forbi. Kan vi stoppe opp litt og tenke over hvordan vi har det, og hvor går veien? Hva ønsker vi?

Som medlem av menighetsrådet, og lederen, får jeg av og til muntlige tilbakemeldinger, spesielt når noen er misfornøyd med noe. Jeg må si at jeg er veldig, veldig glad for disse tilbakemeldinger, og jeg vil gjerne ha flere!  Også glade tilbakemeldinger. Jeg vil gjerne vite hva som rører seg i menigheten.

Som oftest kommer tilbakemeldinger fra dem som kjenner meg fra før, eller som jeg kommer i prat med etter høymessen. Slik er det for alle som sitter i menighetsrådet. Men dette er ikke nok. Derfor, for at alle skal ha mulighet til å si sin mening eller komme med forslag, har menighetsrådet opprettet e-post adressen: mr.stjohannes@gmail.com

Når du sender e-post til mr.stjohannes@gmail.com kommer den direkte til lederen for menighetsrådet, for tiden til meg. Når du sender e-post får du også skriftlig svar, som kan være en fordel. Det du skriver kan bli tatt opp som sak i menighetsrådet, hvis du ønsker det.

Kom til informasjonsmøtet den 21. januar!

Hvis det er noe du savner informasjon om, eller om det er noe du ønsker vi skal ta opp på møtet, vær så snill å si i fra, og gjerne ved å sende e-post.

Hvordan har vi det i menigheten? Hvordan har du det? Hva ønsker vi? Hva ønsker du?

Si i fra, gjerne ved å sende e-post.

Med vennlig hilsen
Valerie Håkonsen
Leder for menighetsrådet