Utdeling av barnebibel

barnebibelSt. Johannes inviterer alle 4-åringer i menigheten til barnebibel utdeling

Søndag 13. desember i høymessen kl 11.00

Biblene vil bli velsignet i messen og barnets navn blir lest opp i messen. Da kan barnet sammen med foreldrene komme opp for å motta bibelen. Påmelding til menighetskontoret Oslo-st.johannes@katolsk.no.

Siste frist for påmelding er søndag 29.desember.