Ord fra menighetsrådets leder

Valerie Håkonsen - Ordfører
Valerie Håkonsen , leder av menighetsråd

I slutten av mai blir det nytt valg til menighetsrådet i St. Johannes. Kanskje du tenker: Hva har det med meg å gjøre? Alt går sin gang uansett.

På en måte er dette riktig. P Phu, sognepresten vår, har ansvaret for at alt fungerer som det skal i menigheten. Dette kommer i tillegg til ansvaret for det pastorale arbeid og sjelesorgen for alle 7 000 medlemmer i St. Johannes sogn. Selvfølgelig blir dette en umulig oppgave for ham alene, og arbeidet deles med kapellanene og de ansatte, med bistand fra menighetsrådet.

Menigheten – det er oss
Men, det er ikke bare sognepresten som har ansvar for at alt fungerer. Menigheten er til for oss, det er vi som er Kirken, og vi har et ansvar for utviklingen ved St Johannes, at det vokser og utvikler seg i riktig retning.

Derfor har vi menighetsrådet, for at vi som tilhører menigheten kan komme med våre innspill, ideer og meninger og ha innflytelse over hva som skjer og hvordan i vår menighet. Derfor har valget til menighetsrådet med hver og en av oss å gjøre.

Forslag til valgkomitéen
Valgkomitéen, oppnevnt av sognepresten, forberedere nå gjennomføringen av valget. Kjenner du noen som kunne stå til valg som representant for menigheten? har du lyst selv til å still i menighetsrådet? Si ifra til valgkomitéen. Alle forslag er velkomne.

Saker til menighetsrådet
Referatene fra møtene i menighetsrådet henger i tavlen. Her kan du se hva som er blitt diskutert eller bestemt ved siste møte. Har du en sak til menighetsrådet? Skriv til oss pr e-post ,mr.johannes@gmail.com eller brev til menighetskontoret. Skriv navnet ditt og telefonnummer. Du vil få bekreftelse at e-post/brev er mottatt. Du vil få svar på henvendelsen, etter behandling i menighetsrådet.

Valerie Håkonsen
på vegne av menighetsrådet