Katekese sommeravslutning

Sommeravslutning

for katekesen 2-9 klasse
Lørdag 13. juni kl 10 – 14
Det blir avslutning klassevis etterfulgt
av felles grilling, rebusløp og leker.
Katekesen avsluttes som vanlig med messe kl 13.00
hvor alle foreldre er velkomne til å delta.
Vi gleder oss!

Takk for et fint år og vi ses igjen til august.
Oppstart etter sommerferien for 2-9 klasse
22. august kl 10-12
med en felles messe for alle klassetrinn.

katekesebarn