Ordets Liturgi For Barn –Søndagsskole

eng polsk Tiếng việt

søndagsskole

Søndag 28.oktober starter vi opp med Ordets Liturgi for Barn og hver søndag fremover under høymessen, bortsett fra 3. søndag i måned hvor det er familiemesse. Målet er å legge til rette for et levende møte med Jesus Kristus. Barna går sammen med søndagsskolelæreren til menighetssalen før 1.lesning for å få evangeliet forklart på en barnevennlig måte. De kommer inn igjen etter trosbekjennelsen for å delta sammen med hele menigheten i nattverdens liturgi. Målgruppen er barn mellom 4 og 8 år, men yngre barn kan også bli med sammen med en forelder. Biskopen anbefaler alle menigheter å tilby Ordets Liturgi for Barn og han har godkjent alle undervisningsoppleggene.

Vi gleder oss til å sette i gang!

For mer informasjon, kontakt Kristine Gran Martinsen:

katekesestjohannes@gmail.com