BØNN FOR BARMHJERTIGHETENS JUBELÅR

barmhjertighetensaar

eng polsk tiengvn

BØNN FOR BARMHJERTIGHETENS JUBELÅR

8. desember 2015 – 20. november 2016
Herre Jesus Kristus,
du har lært oss
å være barmhjertige
som vår himmelske Far,
og fortalt oss
at den som ser deg, ser ham.
Vis oss ditt ansikt, og vi skal bli frelst.
Ditt kjærlighetsfylte blikk
befridde Sakkeus og Matteus fra pengenes slaveri;
det befridde kvinnen grepet i ekteskapsbrudd
og Maria Magdalena
fra å søke lykken kun i en skapning;
det fikk Peter til å gråte etter å ha fornektet deg,
og ga den angrende røver løfte om paradis.
Gi at vi alle får høre ordene du sa til den samaritanske kvinnen,
som om de ble rettet til hver enkelt av oss:
«Om du hadde kjent Guds gave!»
Du er den usynlige Faderens synlige ansikt,
ansiktet til den Gud som åpenbarer sin allmakt
fremfor alt når han skåner og viser miskunn.
Du er Kirkens oppstandne og forherligede Herre.
Gi henne å være ditt synlige ansikt i verden.
Du har villet at også dine tjenere skulle være kledd i svakhet,
for å kunne kjenne medlidenhet
med dem som lever i uvitenhet og villfarelse.
Gi at enhver som nærmer seg en av dem,
føler seg ventet, elsket og tilgitt av Gud.
Send ut din Ånd og hellige oss alle med hans salving,
slik at dette Barmhjertighetens jubelår
blir et nådens år fra Herren,
og din Kirke med fornyet iver bringer gledesbud til de fattige,
forkynner frihet for de fangne og undertrykte
og gir de blinde synet tilbake.
Om dette ber vi deg på forbønn av Maria,
Barmhjertighetens Mor,
du som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd fra evighet til evighet.
Amen
PAVE FRANS