Den første måneden i det Hellige barmhjertighetens år

eng tiengvn
De15Den hellige barmhjertighetens år har høytidelig begynt med åpningen av den Hellige døren i St. Peters basilika 8. desember 2015 av pave Frans. Til stede i begivenheten var også pave emeritus Benedikt XVI. Denne barmhjertigheten kommer først og fremst fra Gud Faderen som sendte sin Sønn Jesus Kristus til verden. Juleevangeliet (Luk 2,1-20) som vi alle er kjent med og høytidelig forbereder oss til å feire, forteller oss nøyaktig og detaljert om hvordan Davids by, Betlehem, først huset Guds nåde og tok bolig i blant oss menneske.

Handling: Adventstiden inviterer oss til å reflektere på det Gud gjorde for oss mennesker, at Gud selv ble menneske som vi dog uten synd. Gud gjorde dette for å slette det menneskene har syndet, mot Han, mot våre medmenneske og mot seg selv.

Refleksjon: Vi minnes Regnbuen under Noahs tid, hvor menneskenes livsstil var kun fokusert på synd, at Gud i sin vrede ville utrydde verden. For en Skaper (Gud) som måtte komme til denne avgjørelsen, å utrydde skaperverket (verden) er ingen lett beslutning. Og i 40 dager herjet vind, storm og torden verden så mye at synden druknet sammen med resten av livstegn. Heldigvis var ikke alt forsvunnet. Av Guds barmhjertighet reddet han Noahs familie fra syndefloden. Og ved Noahs trofasthet og mildhet var det at menneskene kunne leve til dagen i dag og forhåpentligvis mange år fremover. Gud lovet aldri mer å utrydde verden med sin vrede og regnbuen er tegn på denne pakten. I syndefloden burde menneskene blitt renset for synd, og menneskeslekten etter Noah burde være syndfrie. Det vi vet, er at menneskenes tanker har svakheter! Dermed kom synden tilbake i det menneskene utviklet seg. Hovmodstanker, grådighet, sjalusi, makt og penger, sladder og baksnakking gjør at menneskeslekten igjen går tilbake til sine feiltakelser. Denne gangen blir vi ikke bare rensen med vann (syndefloden), men av den hellige Ånd og Troen på Jesus Kristus.

Ettertanke: Hva kan jeg gjøre for å få mer tillitt til Gud? Hvordan ser jeg juleevangeliets budskap i dagens samfunn? Hva er min svakhet? Hva er mine sterke sider? Har jeg hovmodstanker? Er jeg grådig? Hvor ofte er jeg sjalu på andre? Har jeg begjær på makt? Er jeg slave for penger? Sladre jeg mye? Baksnakker jeg andre og opphøyer jeg med selv?

Bønn: Jeg ønsker av hele mitt hjerte å elske deg Gud av hele mitt hjerte og hele mitt sinn, så sant hjelpe meg og elske mine familiemedlemmer, slekter, venner, bekjente og mine medmennesker som jeg møter i min hverdag. Lær meg og gi meg mot til å tilgi folk som har såret meg, som så mange ganger jeg har såret deg min Gud. Tilgi meg mine feiltakelser og mine synder.

Gjerning: Jeg skal gi et smil til alle jeg kjenner, for det uttrykker glede. Jeg skal respektere andre, for det lærer meg å respektere deg min Gud. Jeg skal be for andre, for ved å be for andre skjenker Du meg en større nåde. Jeg skal besøke Deg mer i Herrens hus i min hverdag, så at du ikke blir ensom. Jeg skal være gavmild får det lærer meg nestekjærlighet.