Stilleuken – VIGILIE FOR HERRENS OPPSTANDELSE Lørdag 4. april

VIGILIE FOR HERRENS OPPSTANDELSE Lørdag 4. april

Kl. 13–15 Mat­vel­sig­nelse på polsk
Kl. 15:00 Vigi­lie på polsk
Kl. 17.30 Vigi­lie på tamilsk
Kl. 20:00 Vigi­lie på engelsk
Kl. 22.30 Vigi­lie på norsk

Påskedag starter påskenatt – i følge gammel tradisjon våkenatt for Herren, medvigilien (lat. vigilare = å våke). Vigilie er forberedelse av en større fest dagen eller kvelden i forveien. Kirken forbereder jule-, påske- og pinsefesten med vigilie, som har egne liturgier. Vigilien eller midnattsmessen starter utenfor kirken med velsignelsen av påskeilden, som det kommende års påskelys blir tent fra. Påskelyset er et symbol på den oppstandne Kristus. Det er tent under påsketidens gudstjenester samt ved dåp. Påskelyset er i tillegg til et kors forsynt med årstallet, de greske bokstavene Alfa og Omega (Kristus – begynnelsen og slutten, kfr. Åp 21,6) samt 5 røkelseskorn (Kristi sårmerker). De minner også om de krydderiene som var gjort i stand av kvinnene som kom til graven.

Påskedag er Kirkens gledesdag. En dag feires «med oktav» (lat. octavus = den åttende) når den høytideligholdes inntil den åttende dag (oktavdagen). Dette gjelder for eksempel påskefesten: Påskedag varer i åtte dager («påskeuken»). Denne praksisen kan skyldes den jødiske skikken med å feire sju dager med usyret brød etter påsken, men den reflekterer trolig også at de kristne var opptatt av å markere de anledningene hvor Kristus viste seg etter oppstandelsen. I denne perioden fikk de som nettopp var opptatt i Kirken, sin siste katekese, eller instruksjon i den troen de nettopp hadde tatt imot.

Legg igjen en kommentar