KATEKESEPLAN 6.-9. KLASSE

Noen av datoene for katekeseplan som er lagt ut i siste søndagsblad (uke 35) er endret i henhold til oppdatert plan. Vi ber alle se bort fra programmet for 6.-9.klasse i søndagsbladet, og notere seg datoene i denne, oppdaterte versjonen i stede.