FØRSTE HELLIGE KOMMUNION 2018

Først ut med mottagelse av 1. kommunion var den polske gruppen:

29. april i søndagsmessen kl. 13.00 mottok 11 barn sin første hellige kommunion feiret av p. Piotr Gasior

1. kommunion polsk gruppe 29. april 2018

 

Vi hadde en gruppe med litt eldre barn som mottok sin første hellige kommunion den 8. april i høymessen kl. 11.00 av p. Valdemaras Lisovskis

 

8. april ekstra ordinær gruppe

 

 

10. mai på Kristi Himmelfartsdag mottok 37 barn i den norske gruppen og 9 barn i den tamilsk gruppen sin føsrte hellige kommunion

10. mai norsk gruppe
10. mai tamilsk gruppe