Katekeseundervisning for alle i skolepliktig alder starter til høsten

Vi vil i løpet av uke 29 sende ut invitasjonsbrev samt påmeldingsbrev til alle barn og ungdommer som går fra og med 2.-8. klasse til katekeseundervisning i menigheten som starter opp i slutten av august måned. Det blir ikke 9. klasse, siden denne klassen har allerede deltatt i konfirmasjonsundervisning i St. Hallvard i et år og vil dermed fullføre den toårige forberedelsen til ferming i St. Hallvard menighet. Mer om dette kommer i katekesebrevet.