Leksehjelp

Menigheten tilbyr nå leksehjelp for grunnskoleelever. Dette tar sted tirsdager fra klokka 16.30 og frem til messen. Oppstart blir etter påsken. Vi kommer til å være i St. Matteus og noen ganger i St. Markus. Er du lærer og ønsker å bidra med din kunnskap og kompetanse, så etterlyser vi deg også! Spesielt med realfagskompetanse! Lærerne på leksehjelpen har kompetanse i naturfag, samfunnsfag, engelsk, kunst og håndverk, og KRLE. Vi håper mange ønsker å benytte seg av dette gode tilbudet! Vi ses!

Oppstart: 03.april klokka 16:30 og alle tirsdagene fremover

 

Leksehjelp