Ekstraundervisning for 2018 kullet

Ekstraundervisning er for elevene i katekesen som har…

  • Ikke deltatt i katekesen i fjor og/eller
  • Oversteget fraværsgrensa

Dere vet selv hvem det gjelder, og det har i tillegg blitt sendt ut påminnelse om det på e.post. Her er oversikten for ekstraundervisningene for 3.klasse (kommunikanter) og 9.klasse (fermingskandidater) for våren 2018:

Kommunikanter – ekstraundervisninger

Søndager klokka 10:00 – 11:00

  • 8.april

  • 22.april

  • 29.april

Fermingsgruppa – ekstraundervisninger

Klokka 18:00-19:30

  • Fredag 4.mai

  • Mandag 14.mai

  • Tirsdag 15.mai

 

Ekstraundervisningene er for å ta igjen mistet pensum. Det er ekstra viktig at dere møter opp til disse timene, som er avgjørende om du mottar det hellige sakramentet. Vi minner om at forberedelsene til mottakelsen av sakramentene er nå blitt 2 år.

Vi ber dere om å notere ned disse datoene.

Takk for samarbeidet. Vel møtt og lykke til!