Menighetens barn trenger deg!

Vi trenger flere voksne til å lede søndagsskolen/Ordets liturgi for barn og til å være katekeselærere. Det er en veldig hyggelig oppgave der man blir kjent med barn og voksne i menigheten og får være med på å styrke deres tro.
Dersom du kunne tenke deg å bidra eller lurer på hva det innebærer, så ta kontakt med katekesekoordinator Kristine Gran Martinsen, tlf; 98820804
Epost; katekesestjohannes@gmail.com.