Sammen i solidaritet mot vold og forfølgelse i Irak

eng polsk

Appell 13. august 2014

Irak1Den katolske kirke og Caritas står sammen i solidaritet for alle mennesker som blir forfulgt og angrepet av terroristene fra Den islamske staten (IS) i Irak. Kristne, yazidier og andre minoriteter blir utsatt for grove overgrep og trenger vår støtte. Minst 200 000 irakere har måttet flykte bare den siste uken. I Erbil har minst 180 000 søkt tilflukt. Vi fordømmer forfølgelsen av både enkelt individer og religiøse grupper.

Pave Frans ba for ofrene for konflikten i Irak under sin angelusbønn i Roma forrige søndag. Han kom med følgende budskap:

– Tusenvis av mennesker, blant dem mange kristne, er brutalt kastet ut fra sine hjem, barn dør av sult og tørst mens de flykter, kvinner blir kidnappet, mennesker massakrert. Det er vold av alle typer og ødeleggelser overalt. Alt dette er en dyp krenkelse av Gud og en dyp krenkelse av menneskeheten.

Caritas, Kirkens offisielle bistandsorganisasjon, oppfordrer til å vise solidaritet med våre medmennesker som befinner seg i denne fortvilede situasjonen.

Kristne i Vesten kan ikke være likegyldige til dette. Flere av flyktningeleirene melder om at nyfødte barn, gamle og syke nå dør av sykdom, tørst og underernæring.

Caritas Internationalis har allerede nådd fram med vann, mat og madrasser til over 3000 familier i Erbil og øvrige byer i området.

I våre menigheter søndag den 17. august samles det inn kollekt til arbeidet for å hjelpe voldens og krigens ofre. Vi oppfordrer til sjenerøsitet med våre lidende brødre og søstre i Irak.

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo katolske bispedømme og Trondheim Stift
Biskop Berislav Grgić av Tromsø stift
Martha Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge