Ny koordinator for katekeseundervisning i menigheten, og barn– og ungdomsarbeider

christineGranVi ønsker Kristine Gran Martinsen velkommen som koordinator for katekesen. Hun har siden oppstart av menigheten (1.mai 2013) vært en glimrende støtte for menigheten og ungdomsarbeidet. Hun er selv kateket og lektor for St. Johannes. Kristine begynner 1. august 2014. Hun vil også være kontaktperson for barn– og ungdomsarbeidet i menigheten.

MARTINSEN, Kristine Gran, født 21. januar 1989 i Oslo.
Epost: katekesestjohannes@gmail.com
Gift 8. januar 2011, mor til Jakob (17. august 2013).
Master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

2004 – 2006: Leder for SOUL (St. Olav Ungdomslag).
2006 – 2008: Redaktør for Norges Unge Katolikkers (NUK) medlemsblad Arken
2009-2012: Redaktør for Norges Unge Katolikkers (NUK) medlemsblad Q.
2011-: Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid.
11. september 2011 -9. september 2013: Leder i Norges Unge Katolikker.