Økumenisk vesper i St. Johannes

Bønneuken for kristen enhet 2014

I forbindelse med bønneuken for kristen enhet inviterer St. Johannes menighet i samarbeid med økumenisk kommisjon i Oslo katolske bispedømme, Katolsk-ortodoks forum, og søstre og brødre i Dominikanerordenen til økumenisk vesper med tema: Er Kristus delt?

Biskop Ole Christian Kvarme preker.

Vesperen finner sted torsdag 23. januar, klokken 18.00 i St. Johannes på Bredtvedt. Etterpå fortsetter vi samværet i menighetssalen med et fellesmåltid.

For mer informasjon, kontakt OKBs samfunnskontakt Ingrid Rosendorf Joys, irj@katolsk.no, 40215132.

Kilde: Katolsk.no