Vi søker organist/kantor

Vi søker nå en organist/kantor i 50% stilling.

Menigheten har for tiden et voksenkor (St. Johanneskoret), som synger i de norske messene, og et barnekor St. Johannes Barnekor. I tillegg har menigheten et engelsk kor, et vietnamesisk kor og et tamilsk kor som synger i messene til de nasjonale gruppene.

Orgelet er bygget på 1980-tallet av Grönlunds orgelbyggeri. Det har 22 stemmer og er helmekanisk. Kirken disponerer også et Yamaha-elektrisk piano.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av søndagsmesser og andre helligdager, samt andre kirkelige feiringer i kirkeåret.
 • Andre kirkelige handlinger (vielser og gravferd), for disse betales ekstra.
 • Korarbeid med St. Johanneskoret (menighetens kirkekor).
 • Konsertvirksomhet i menigheten, både med koret og i samarbeid med andre kor i menigheten.
 • Stillingsbeskrivelsen vil fastsettes i samarbeid med den som tilsettes.

Organisten/kantoren:

 • Bør ha minimum 4-årig utdanning innen kirkemusikk, eller 3-årig utdannelse i kirkemusikk pluss relevant tilleggsutdanning.
 • Det er en fordel om søkeren er katolikk, eller har god kjennskap til katolsk liturgi og tradisjon.
 • Bør ha gode samarbeidsevner.
 • Bør ha evnen til å motivere og å utvikle korarbeidet.
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale, tilsvarende gjeldende tariff for organister / kantorer i Den norske kirke.
 • God pensjonsordning.
 • Fleksibel arbeidstid utenom liturgiske handlinger og korøvelser.
 • 5 ferieuker i året.

 

Søknadsfrist 1. november 2021.

Tiltredelse 2. januar 2022.

Søknad sendes til St. Johannes menighet ved p. Tan Peter Duc Do, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo, eller på e-post: tan.peter@katolsk.no

Aktuelle kandidater innkalles til intervju og prøvespill.