Innsamling til St. Johannes og Maria statuer

Statuer

pl-PL

Menigheten er under kontinuerlig forandringer, og kirke-rommet begynne nå å få et mer katolsk preg med kirkebenker og skrifte-stoler. Det vil også hjelpe når vi får St. Johannes og Maria statuer på plass. Dette prosjektet vil koster kr. 50 000. Vi oppfordre så mange som mulig til å støtte prosjektet slik at vi kan dekke utgiftene. Takk for deres bidrag. samtidig er vi veldig takknemlig for alle støtten så langt.