Finansråd i menighet

pl-PL

Finansrådet i menigheten er nå konstruert og består av:

P. Nguyen Thanh Phu, sogneprest
P. Haavar Simon Nilsen OP, kapellan
Suhanthini Kirubaharan, regnskap og økonomi
Alf Martin Hanssen, rådgiver

Collette M. Furuly, menighetssekretær og sekretær for finansråd.

Suhanthini Kirubaharan, født 15. april 1963 i Jaffna, Sri Lanka. Hun er utdannet innen regnskap og bokføring. Kom til Norge i 1990. Hun har arbeidet i mange år som kundebehandler i Posten. Og nå jobber i OKB, økonomi avdelingen. En av hennes mange oppgaver er blant annet holde regnskap og bokføring for St. Johannes menighet, Oslo.

Alf Martin Hanssen er grunnutdannet som jurist fra universitetet i Oslo. Og fortsatt utfører enkeltjobber som jurist, både for Statsbygg og i form av rådgivning i St. Hallvard og for bispedømmet vedrørende kjøp av tomter. Han har en Mastergrad i administrasjon (BI), har ledet seksjon for budsjett, regnskap og IT i Statsbygg i mange år. Alf Martin har i alle år sognet til St. Hallvard og har vært aktivt der både i finansrådet, menighetsrådet og menighetens aktiviteter. Etter at menighetsgrensene er fastsatt, sogner han til St. Johannes, Oslo.