Katekese og foreldremøte

VELKOMMEN til katekese for barn og unge i 2. – 7. klasse lørdag den 11. januar kl. 10.00. VELKOMMEN til foreldremøte samme dag kl. 12.00. Se nærmere informasjon om dagen i mailen som er sendt til alle familier i katekesen i de aktuelle klasser.