Bispedømmets pastoralråd (PRO) representant

Biskop Bernt Eidvig Can. Reg, biskop av Oslo katolske bispedømme har gitt tillatelse (nihil obsatat) for Ingrid Paluska til å være Bispedømmets pastoralråd (PRO) representant for St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo inntil menighetsrådet etableres.

Ingrid er også katekesekoordinator i menigheten.

Informasjon:

Ingrid Elisabeth Pauluska
E-post: ingrid.paluska@katolsk.no
Adresse (privat): Larsbråtveien 35, 0674 Oslo
Adresse (jobb): Bredtvetveien 12, 0950 Oslo
Tel.mob: 988-71-721
Kontor: 23 68 11 04/23 68 11 00