Søker kirkeverter og medlemmer i koret

ST. JOHANNESKORET SØKER NYE MEDLEMMER 

Liker du å synge eller vil lære mer, da er kanskje St. Johanneskoret noe for deg. Vi har øvelser på onsdager klokken 18.30-20.00 i menighetssalen og møtes en time før høymessen på søndager.

Du trenger ikke å kunne noter, men det er fint om du klarer å synge de riktige tonene. Vi søker særlig flere menn. Ta kontakt med vikarorganist Sivert Blindheim på Sivert.Blindheim@katolsk.no og/eller møt opp til onsdagsøvelsen for å se om dette er noe for deg.

Velkommen!

 

 

KIRKEVERT EN GANG I MÅNED?

Menigheten trenger flere frivillige som kan stille opp regelmessig som kirkevert, minst en gang i måned. Spesielt trenger vi kirkeverter til messene lørdag kl. 18 og søndag kl. 11.

Hvis du har mulighet til å hjelpe til, eller vil vite mer, si i fra til en kirkevert  som er tilstede ved en messe, eller du kan kontakte undertegnede eller menighetskontor.

Valerie Håkonsen tlf 417 65 299

Menighetskontor  tlf  23 68 11 00