Nye smittevernsregler for Oslo: Maks 50 og kommunion i kirkebenken

Byrådet i Oslo innførte den 28.9 nye smitteverntiltak. Oslos katolske kirker skjerper derfor også tiltakene de neste 14 dagene.

Byrådet forbyr arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer.

Dette innebærer at de katolske kirkene i Oslo vil feire messe med maks 50 deltagere de neste 14 dagene.

På grunn av smittevernhensyn vil våre prester de neste to ukene også gå ned til kirkebenkene og dele ut kommunion til de troende der.

Det gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.