Innsettelse av lektor 12. mars 2018

Mandag 12. mars i kveldsmessen kl. 18.00 vil Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg innsette Bang Cong Pham som lektor.

 

Vår egen diakonkandidat Bang Cong Pham, vil bli beskikket som lektor av Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg i kveldsmessen denne dagen.

Bilde er tatt fra mottagelsen av kandidatur til det permanente diakonat på Sta. Katarinahjemmet 10. februar 2017

Bang Cong Pham mottok sitt kandidatur til det permanente diakonat,  under messen på Sta. Katarinahjemmet av Biskop Bernt Eidsvig, Can.Reg. 

Lektorinnsettelsen er en enkel seremoni som avsluttes med at biskopen overrekker kandidaten Bibelen med følgende ord: Motta Den hellige skrift. Måtte du trofast gi Guds ord videre, slik at det kan vokse seg sterkt i hjertene til hans folk. 

Alle er hjertelig velkommen til å delta i messen og be for vår diakonkandidat.

Som biskopens og prestenes medhjelper, skal den permanente diakon bistå i liturgi, i forkynnelsen av det glade budskap og i den karitative tjeneste for mennesker med  særlig behov for omsorg.