You are currently viewing Hilsen fra sognepresten

Hilsen fra sognepresten

Kjære menighet,

I dag har vi hørt pressmeldingen fra Oslo kommune om korona situasjonen og de viderefører nesten alle tiltakene. Det betyr at kirkene må holdes stengt. Jeg vet at dette ikke er en god nyhet for oss fordi dere savner kirken, savner å motta sakramentet, feire messe, bønn i stillhet, korsvei andakt osv. Men selv om dere ikke kan komme til kirken så kan vi forene oss i bønn. Vi må huske at tiltakene er der for å beskytte de utsatte blant oss og at dette er det beste for felleskapet.  «Å begrense eller hindre korona-smitte er også å utvise nestekjærlighet i praksis»   Vi, prestene tar med dere i våre bønner og når vi feirer messene. Jeg gleder meg til å feire messe sammen med dere og se dere igjen.

 

Askeonsdag, på denne dagen mottar vi asken med disse ordene: «Vend om og tro på evangeliet». Aske blir utdelt når messen blir feiret. Men husk at kirken minner oss om at fastetiden begynner med 40 dager med faste, gode handlinger og bønn. Disse tingene hjelper oss til å komme nærmere Gud og åpne våre hjerter til å elske ham mer.

Fastetiden, det er også en ny reise for oss alle, det er en tid for fornyelse, omvendelse og forfriskning av troen og praksis når vi vandrer mot feiring av påsken slik som ordene fra kirkebønnen på askeonsdag: «Herre, med hellig faste begynner vi den åndelige kamp som forbereder oss til påskehøytiden. La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen når vi kjemper mot mørkets makter.»

Fastetiden er tid for å fornye vår tro og motta Guds nåde. Det er tid for å lade opp og gjenopplive ilden fra Guds kjærlighet i våre hjerter. Herre, veiled og vandre sammen oss, åpne våre hjerter når vi begynner vår fastetid.

Forny oss, Herre!

 

In Christo,

Tan Peter Duc Do

Sogneprest

 

Askeonsdag 17. februar 2021