Invitasjon til utdeling av barnebibel

barnabibel

pl-PL English

St. Johannes apostel og evangelist menighet har gleden å invitere menighetens 4 åringer til Høymesse søndag 01. desember kl. 11:00 .

Under messen blir biblene velsignet og utdelt til barna. Barnas navn blir ropt opp høyt i kirken, så de sam-men med foreldrene kan komme å motta bibelen som en gave fra menigheten. For å få en fullstendig liste over alle 4 åringene som kommer til utdelingen og messen, ber vi dere melde på deres barn innen søndag 17. november til:

E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no

Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontoret)
Det koster ingenting. Men om du ønsker kan du gi en donasjon til menigheten. Legg konvolutten med donasjon i pengekassen ved St. Johannes statuen ved inngangen til kirkerommet, eller til menighetens bankkonto:

3000.30.11859

Hjertelig velkommen!