Presteskifte i St. Johannes

Kjære menighet.

Vår menighet blir berørt av den årlige presteforflytningen.

Fra kunngjøringer på katolsk.no:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Valdemaras Lisovskis har bedt om å tre tilbake fra sitt virke som sogneadministrator i St. Johannes apostel og evangelist menighet i Oslo, på grunn av sterk økning i arbeidet med litauisk sjelesorg.

Biskop Bernt sier: – Jeg takker p. Valdemaras for innsatsen og har forståelse for avgjørelsen. Jeg ønsker ham lykke til med nye oppgaver.

P. Bharath Damacius Villavarayen overtar som sogneadministrator iløpet av august.

 

Lukk meny