Presteskifte i St. Johannes

Kjære menighet.

Vår menighet blir berørt av den årlige presteforflytningen.

Fra kunngjøringer på katolsk.no:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Valdemaras Lisovskis har bedt om å tre tilbake fra sitt virke som sogneadministrator i St. Johannes apostel og evangelist menighet i Oslo, på grunn av sterk økning i arbeidet med litauisk sjelesorg.

Biskop Bernt sier: – Jeg takker p. Valdemaras for innsatsen og har forståelse for avgjørelsen. Jeg ønsker ham lykke til med nye oppgaver.

P. Bharath Damacius Villavarayen overtar som sogneadministrator iløpet av august.