Redusert åpningstider på menighetskontoret i sommer

Sommerferie

Det vil være redusert kapasitet på kontoret mellom 30. juni – 14. august. I dette tidsrommet vil det være ferie avvikling blant prester og ansatte.

Telefon: 23 68 11 00

E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no 

Kirken vil være åpen for troende som vanlig og messer feires til vanlig tid.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!