Spotkania z P. dr hab. Mieczysławem Guzewiczem

Od czwartku do niedzieli w naszej wspólnocie gościmy P. dra hab. Mieczysława Guzewicza, który jest konsultantem Rady Episkopatu Polski ds. rodziny, autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny. Żyjąc w małżeństwie dzieli się także swoim doświadczeniem, głosząc konferencje i prelekcje w Polsce i poza jej granicami. W naszej parafii prowadzi od czwartku do soboty 3 spotkania w ramach kursu przedmałżeńskiego. Natomiast w niedzielę w czasie Mszy świętej o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00 poprowadzi konferencje dla małżonków, na które serdecznie zapraszamy. Po Mszach świętych w sali św. Matusza będzie możliwość nabycia pozycji książkowych autorstwa P. dra hab. M. Guzewicza.