Utrzymanie czystości w kościele!

Ponad 1000 wiernych uczestniczy co tydzień we mszach świętych. Kościół jest naszym wspólnym dobrem i dlatego wszyscy ponosimy odpowiedzialność za utrzymanie w nim należytej czystości. Z przykrością zawiadamiamy, że ostatnio podczas sprzątania znaleziono gumę do żucia przyklejoną do ławek oraz dużo innych drobnych śmieci.  Przypominamy, że we wszystkich pomieszczeniach jak i przed wejściem głównym do kościoła znajdują się pojemniki na śmieci i tylko do nich należy wrzucać stosowne odpadki. Dziękujemy!