Bønn for kall

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette…

Fortsett å lese Bønn for kall

FORELDRE-KATEKESE

St. Johannes har startet opp årets barne- og ungdomskatekese, og mange møtte opp til første katekesedag den 14. september. Kirken tar katekeseundervisning på alvor, og har som mål å gi…

Fortsett å lese FORELDRE-KATEKESE

Velsignelse av kateketene

Katekeseundervisning ble startet opp lørdag 14.9. Det er upåklagelig stor interesse og frivillighet til kateket-tjenesten. Det er en stor glede for menigheten. Alle kateketene ble presentert under familiemesse 15.09 hvor…

Fortsett å lese Velsignelse av kateketene