Presteflytting 2017-vår menighet er også berørt.

Kjære St. Johannes menighet.

I år så er det mange prester som flyttes på. Det er med tungt hjerte vi kunngjør at vår sogneprest p. Phu Nguyen skal bli flyttet til St. Svithun menighet i Stavanger etter sommerferien.

Dette gjelder også vår kapellan p.Henry Min.

Vi gratulerer St. Svithun Menighet med 2 flotte prester.

Vi ønsker p. Waldemaras Lisovskis og p. Piotr Gasior velkommen til oss.

 

Dette ble kunngjort på katolsk.no 09.05.17.
Les mer info her: http://www.katolsk.no/nyheter/2017/05/170509-presteflytting-og-utnevnelser-i-oslo-katolske-bispedomme